معرفی شعار تمامی تیم های حاضر در جام جهانی 2014

 

 الجزایر: جنگجویان صحرا در برزیلآرژانتین: نه فقط یه تیم، ما یک ملت هستیماسترالیا: امیدوار به تاریخ سازیبلژیک: در انتظار غیرممکنبوسنی: اژدها در قلب، اژدها در زمینبرزیل: خودت را نشان بده! ستاره ششم در راه استکامرون: ‌شیر همیشه شیر استشیلی: شی شی شی! لی لی لی ! شیلی شروع کنکلمبیا: اینجا یک کشور است نه یک تیمکاستاریکا: عشق من فوتبال است، قدرتم مردم هستند، افتخارم کاستاریکا استساحل‌عاج: فیل ها به برزیل میِ‌روندکرواسی: با آتشی در قلبمان همه برای مردم کرواسیاکوادور: یک مسئولیت، یک عشق، فقط یک قلب این ها به خاطر تو است اکوادورانگلیس: آرزوی یک تیم، نبض یک ملتفرانسه: غیرممکن کلمه فرانسوی نیستآلمان: یک کشور، یک تیم ، یک آرزوغنا:‌ستارگان سیاه برزیل را روشن می کنندیونان: قهرمانان مثل یونانی‌ها بازی می کنندهندوراس: ما یک ملت هستیم، ستاره در قلبمانایران: افتخار پارسایتالیا: بیا جام جهانی را آبی کنیمژاپن: سامورایی! زمان جنگ فرارسیده استکره‌جنوبی: لذت ببر قرمز‌هامکزیک: همیشه متحد، همیشه آزتکهلند: مردان واقعی نارنجی می‌پوشندنیجریه: فقط با اتحاد می توانیمپرتغال: گذشته‌ها به تاریخ پیوستند، موفقیت در آینده استاسپانیا: درون قلبمان آرزوی یک قهرمانارگوئه: سه میلیون رویا، اروگوئه شروع کنآمریکا: متحد به عنوان تیم، سرمشق گرفته از عشق

/ 0 نظر / 23 بازدید